test
nedeľa, 23 júna, 2024
Domovsom vlastníkEnergetické certifikáty bytov a nebytových priestorov

Energetické certifikáty bytov a nebytových priestorov

Mgr. Nina Sovič, Združenie pre lepšiu správu bytových domov

Mnohí vlastníci bytov či nebytových priestorov si pravdepodobne dostatočne neuvedomujú, že aj na nich sa vzťahujú rôzne povinnosti spojené s vlastníctvom bytu či nebytového priestoru v bytovom dome. Týchto povinností je viacero, no v tomto príspevku sa budeme venovať predovšetkým povinnosti zabezpečenia energetického certifikátu na byt či nebytový priestor, ktorý si je vlastník povinný zabezpečiť v prípade, ak daný byt či nebytový priestor predáva alebo prenajíma.

Zabezpečenie energetického certifikátu bytu je povinnosťou vlastníka ku dňu uzatvorenia zmluvy o predaji alebo nájme bytu alebo samostatnej časti. Energetický certifikát bytu spolu s hodnotením a správou sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno patrí vlastníkovi bytu a druhé je súčasťou registratúry osoby s odbornou spôsobilosťou. Platnosť energetického certifikátu je 10 rokov.

Ako je to s povinnosťou vyhotovenia certifikátu?

Energetická certifikácia bytov alebo samostatných častí budov, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú, sa zavádza vyhláškou MDVRR SR c. 324/2016 Z. z. z 30.11.2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. Účinnosť nadobudla 1. januára 2017.

Energetický certifikát bytovej jednotky je povinný v prípade:
⦁ predaja
⦁ prenájmu bytu/samostatných častí budov

Z toho vyplýva, že každý vlastník bytu alebo nebytového priestoru by mal v prípade predaja alebo prenájmu bytu či nebytového priestoru vyhotoviť energetický certifikát na byt alebo nebytový priestor, ktorý by mal byť doložený kupujúcemu alebo nájomcovi ku dňu uzavretia zmluvy o predali alebo prenájme bytu alebo nebytového priestoru.

Stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby SR

Viacerí vlastníci sa na nás obracali s otázkou, či sa povinnosť zabezpečenia energetického certifikátu vzťahuje aj na nich a na čo takýto energetický certifikát slúži. Vo vzťahu k problematike povinnosti energetickej certifikácie sme o stanovisko požiadali Ministerstvo dopravy a výstavby SR s otázkou, či je vypracovanie energetického certifikátu povinné pre byty, nebytové priestory a spoločné časti v bytovom dome (kočikáreň, sušiareň a pod.). Stanovisko si môžete prečítať po kliknutí na tlačidlo nižšie.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vo svojom stanovisku uvádza, že cieľom energetickej certifikácie je hodnotenie energetickej hospodárnosti nielen budovy ako celku, ale aj takých častí budov, ktoré boli projektované alebo zmenené na samostatné užívanie. V prípade samostatných častí sa povinnosť energetickej certifikácie vzťahuje len na také samostatné časti, ktoré sú alebo majú byť samostatným predmetom občianskoprávnych vzťahov pri ich predaji alebo prenájme.

A to iba v prípade, že je možné vykonať hodnotenie stavebných konštrukcií, systému vykurovania a systému zásobovania teplou vodou danej samostatnej časti podľa vyhlášky č. 364/2012 Z. z. Zmyslom zavedenia povinnej certifikácie bolo podľa Ministerstva dopravy a výstavby SR okrem iného, aby budúci vlastník alebo nájomca mal dostatočné informácie o energetickej hospodárnosti budovy alebo samostatnej časti, ktorú nadobúda, alebo si prenajíma.

Čo získate energetickým certifikátom?

⦁ zhodnotenie technického stavu a pridelenie výsledného hodnotenia formou piktogramov
⦁ návrh optimálnych opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti
⦁ rozhodujúci doklad pre kontrolný orgán (Slovenská obchodná inšpekcia)

Stiahnite si vzor energetického certifikátu samostatnej časti

Zhrnutie

  • zabezpečenie energetického certifikátu bytu/samostatnej časti budovy je povinnosťou vlastníka ku dňu uzatvorenia zmluvy o predaji alebo prenájmu
  • byt alebo nebytový priestor JE samostatnou časťou a vzťahuje sa na ňu povinnosť energetického certifikátu

Cieľom nášho združenia je pomáhať v problematických otázkach nielen správcom a predsedom vo všetkých oblastiach výkonu správy, ale aj samostatným vlastníkom bytov a nebytových priestorov. Preto sa snažíme uľahčiť im cestu k splneniu si mnohých povinností, ktoré im zákony ukladajú, možno bez toho aby o tom vedeli.

Ako združenie vieme zabezpečiť energetický certifikát bytu alebo nebytového priestoru, ale aj mnoho ďalších služieb. V prípade záujmu o zaobstaranie energetických certifikátov či iných produktov a služieb navštívte náš E-SHOP.

Energetickým certifikátom sa hodnotí stavebná konštrukcia bytu, jeho systém vykurovania, zásobovania teplou vodou a poloha bytu. Energetická náročnosť bytu je radená do niekoľkých úrovní, každá úroveň má pridelený farebný piktogram:

Platnosť takéhoto energetického certifikátu je maximálne 10 rokov.

V prípade akýchkoľvek otázok sme k dispozícii na tel. čísle 0911 230 012 alebo na e-maile sovic@lepsiasprava.sk.

SÚVISIACE ČLÁNKY

Šéfredaktor odporúča

Buďte v obraze!

Dozveďte sa všetky dôležite informácie ako prvý!

Náš tím pravidelne posiela aktuálne informácie o správe bytových domov.

Pridajte sa do nášho newslettra.