test
nedeľa, 23 júna, 2024
DomovOdporúčanéZachráňte život správnym parkovaním

Zachráňte život správnym parkovaním

Mgr. Nina Sovič

Urbanizácia miest v posledných desaťročiach so sebou priniesla okrem nových obydlí pre ľudí aj problémy s parkovaním. V 80. rokoch v časoch socializmu nebola infraštruktúra najmä v okolí nových bytových domov pripravená na množstvo zaparkovaných áut, ktoré tomuto problému teraz musia čeliť. V minulosti bolo auto zaparkované pred bytovým domom skôr raritou, no v súčasnosti má každá domácnosť minimálne jedno, ak nie dve autá. Problém s parkovaním v okolí bytových domoch sa teda stupňoval pomaly, no až v poslednom období prerástol do naozajstného problému.

Miest na parkovanie ubúda a zástavba bytových domov pomaly – ale isto hustne. Nové stavby musia mať v súčasnosti zo zákona zabezpečenú výstavbu dostatočného počtu parkovacích miest vo vzťahu k počtu bytov v danej budove. No staršie bytové domy túto vymoženosť nemajú a tak sa obyvatelia parkujúci v ich blízkosti musia každodenne snažiť nájsť voľné parkovacie miesto.

Aké má následky nedostatočný počet parkovacích miest v zastavaných územiach?

Pri parkovaní svojho auta v blízkosti bytového domu v prvom rade myslíme na to, aby sme zastali čo najbližšie, častokrát aj za cenu obmedzenia plynulosti prejazdu áut či chodcov. Uvedomili ste si niekedy, že zle zaparkované auto môže mať fatálne dôsledky napríklad v podobe znemožnenia prejazdu záchranných a bezpečnostných zložiek k miestu nehody?

Bezpečnosť v bytových domoch by mala byť na prvom mieste nielen u správcu či predsedu, ale zabúdať by na ňu nemali ani samotní vlastníci a obyvatelia. Prípady požiarov v bytových domov rôzneho rozsahu sa vyskytujú čoraz častejšie a rovnako sa pravidelne objavuje problém s prístupom požiarnych a záchranných zložiek k bytovým domom práve kvôli nedbanlivosti majiteľov parkujúcich áut v okolí bytového domu.

Vlastníci tak v prípade nehody na jednej strane očakávajú rýchly zásah požiarnych a záchranných zložiek, no na druhej strane si odmietajú uvedomiť, že k tomu musia prispieť aj svojou iniciatívou a spoločenskou zodpovednosťou.

Podľa § 23 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. Z. o cestnej premávke „Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy.“ Žiaľ, v praxi sa týmto ustanovením riadi naozaj máloktorý vodič.

Na situácie spojené s nesprávnym parkovaním a zablokovaním príjazdových ciest pravidelne upozorňuje aj Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky nielen na svojich facebookových stránkach:

Uvažovali ste niekedy nad tým, ako sa hasičom zasahuje pri bytových domoch na preplnených parkoviskách?

Rýchly rast automobilizácie vyvoláva ťažkosti, ktoré spôsobujú vrásky na čele aj samotným hasičom. Neustále narastajú nároky na parkovacie miesta, pričom dochádza k stretom záujmov medzi samotnými užívateľmi áut, prevádzkovateľmi či správcami komunikácií a požiadavkami zložiek záchranného systému. Najnepriaznivejší variant profesného pohľadu hasičov predstavujú situácie, kedy sa vozidlá Hasičského a záchranného zboru nedostanú na miesto zásahu včas dôsledkom problémov s parkovaním. Príjazd k miestu zásahu je často problematický, niekedy dokonca nemožný.

Problematika zásahových ciest a nástupných plôch je riešená v projektovej dokumentácii stavieb už v štádiu návrhu riešenia pre územné konanie a následne vyšpecifikovaná v projektovej dokumentácii stavby pre stavebné povolenie. Navrhnúť a vyhotoviť zodpovedajúce prístupové komunikácie a nástupné plochy je jedna vec, a ich udržiavanie v stave používateľnom v zmysle tak, ako boli navrhnuté a skolaudované, je vec druhá.

Problémom je aj situovanie nástupných plôch pre likvidáciu požiarov v bytových domoch, ktoré boli dané do užívania po roku 1945 až do sedemdesiatych rokov minulého storočia.

U týchto stavieb nie je možné vyžadovať od správcov či vlastníkov bytového domu voľné nástupné plochy, pretože pri starších bytových domoch nie sú v projektovej dokumentácii definované a z právneho pohľadu vlastne neexistujú.
V existujúcej zástavbe je náročné realizovať nové parkovacie plochy, ktoré by pokryli požiadavky rastúcej automobilizácie. Kým v centrálnych mestských zónach dochádza k problému prístupu vozidiel hasičských a záchranných zborov najmä v pracovných dňoch v dopoludňajších hodinách, na sídliskách sa tento efekt prejavuje v popoludňajších a večerných hodinách a cez víkend.

Obyvatelia sídlisk svoje motorové vozidlá odstavujú čo najbližšie k bydlisku, dôsledkom čoho dochádza k problému obmedzenia prístupu vozidiel HaZZ. Danú problematiku potvrdzujú viaceré medializované prípady, kedy vozidlá HaZZ museli riešiť strety v neprejazdnej ulici a voliť inú trasu k miestu požiaru, prípadne kontaktovať majiteľov vozidiel, aby si prišli svoje vozidlá preparkovať. Jednou z možností, pri ktorej sa však riskuje poškodenie, je nevhodne parkujúce vozidlá presunúť manuálne alebo pomocou techniky.

Môžeme skonštatovať, že prístupových komunikácií a nástupných plôch bude časom pribúdať s pribúdaním nových stavieb, kde budú požiadavky na zariadenia umožňujúce zásah v súlade s platnou legislatívou jednoznačne určené. Musíme sa však zmieriť s faktom, že pri starších stavbách bude situácia i naďalej komplikovaná a bude treba hľadať pre každú stavbu osobitné riešenia.

Zdroj textu: Facebook Hasičský a záchranný zbor, mjr. Mgr. P. UHRÁK, mjr. Ing. J. CHUŤKA, pplk. Ing. J. ŠLOSÁR

Aj keď si každý uvedomuje nepriaznivé parkovacie podmienky v okolí starších bytových domov, je len na samotných obyvateľoch, aby sa snažili pri parkovaní nechať minimálne trojmetrový rozostup tak, aby príjazdovou cestou prešla aj ťažká požiarna technika.

Pomôžte nám šíriť osvetu, stiahnite a vytlačte leták upozorňujúci parkujúcich obyvateľov na dodržiavanie 3 metrovej vzdialenosti a umiestnite ich do vchodov vašich bytových domov.

Pomôžete nielen hasičom a záchranárom, ale v prípade požiaru, či inej nešťastnej udalosti tým môžete zachrániť život sebe aj svojim susedom.

SÚVISIACE ČLÁNKY

Šéfredaktor odporúča

Buďte v obraze!

Dozveďte sa všetky dôležite informácie ako prvý!

Náš tím pravidelne posiela aktuálne informácie o správe bytových domov.

Pridajte sa do nášho newslettra.