test
nedeľa, 23 júna, 2024
Domovsom vlastníkV bytových domoch treba dbať na zvýšenú ochranu voči koronavírusu

V bytových domoch treba dbať na zvýšenú ochranu voči koronavírusu

Mgr. Nina Sovič

Počas pandémie koronavírusu sa bytové domy postupne stali jedným z najpravdepodobnejším miestom šírenia tohto ochorenia medzi veľkým počtom ľudí. Hromadné podujatia sú obmedzené a reštaurácie, kiná či iné miesta, na ktorých prichádza do kontaktu viacero ľudí, tiež fungujú v špeciálnych režimoch.

Pohybu v spoločných priestoroch bytových domov sa však celkom zabrániť nedá. Kompetentné orgány majú teda možnosť minimálne zabrániť stretávaniu sa obyvateľov bytových domov a rovnako nevedia účinne sledovať dodržiavanie opatrení za ich bránami.

Vlastníci však do istej miery preberajú zodpovednosť za to, aby pri bežnom pohybe v spoločných priestoroch bytového domu neohrozili svojich susedov a ani seba samých.

Minulý rok obletela Slovensko informácia o nekontrolovateľnom šírení vírusu v bytovom dome v španielskom meste Bilbao. Počas dvoch týždňov od vypuknutia ohniska koronavírusu, ktorý sa nekontrolovateľne šíril medzi jeho obyvateľmi, bolo odhalených viac ako 30 pozitívnych prípadov medzi samotnými obyvateľmi aj ich blízkymi kontaktmi. Desiatka ľudí ochoreniu napokon podľahla. Medzi hlavné príčiny rýchleho šírenia vírusu v bytovom dome patrili spoločné priestory a predovšetkým zle vetraný výťah.

V súčasnosti sa na Slovensku nachádza niekoľko mutácií koronavírusu, aktuálne je to omikron, pri ktorých je potvrdené vyššie riziko šírenia. Predstavme si bytový dom, ktorý má 50 bytov a nebytových priestorov a ak v každom byte bývajú v priemere dvaja ľudia, dostaneme sa k počtu 100 ľudí, ktorí skôr či neskôr musia opustiť svoje byty, vyniesť smeti, ísť do obchodu, na poštu či do práce. Títo obyvatelia na svoj presun využívajú spoločné priestory bytového domu, akými sú vstupné chodby alebo výťahy, o dotykových plochách nehovoriac.

Klasická dezinfekcia spoločných priestorov nepomôže vzhľadom na to, že vírus sa šíri vzduchom, a tak je na zodpovednosti každého obyvateľa bytového domu zvlášť, ako zodpovedne sa postaví k ochrane zdravia nielen svojho, ale aj ostatných obyvateľov bytového domu, ktorí môžu patriť aj medzi tie najrizikovejšie skupiny.

Preto odporúčame všetkým obyvateľom bytových domov, aby pri svojich presunoch do bytových jednotiek mali nasadené rúško, ideálne respirátor alebo mali inak prekryté horné dýchacie cesty a aby do kontaktu s dotykovými plochami v spoločných priestoroch, akými sú kľučky či tlačidlá na výťahu prichádzali, čo najmenej. Ideálne je používať jednorazové rukavice, dvere otvárať pažou ruky (lakťom) a tlačidlá vo výťahu stlačiť napríklad kľúčom. Vo výťahu je dôležité mať vždy nasadené rúško, aj keď sa v ňom nachádza iba jedna osoba, pretože po vás do výťahu môže nastúpiť niekto iný a kvapôčky vírusu, ktoré ste vydýchli môže vdýchnuť váš sused. Rovnako ak sa vo výťahu stretnú viacerí obyvatelia, je dôležité mať nasadené rúško a ideálne sa nerozprávať, pretože práve rozprávanie zvyšuje riziko šírenia vírusu.

Dôležité je aj zvýšiť frekvenciu upratovania spoločných priestorov s použitím dezinfekčných prostriedkov a najmä sa sústrediť na dotykové plochy. Odporúčame aj pravidelne vetrať spoločné priestory.

V súčasnosti je možné zakúpiť aj antibakteriálne nálepky, ktorými je možné oblepiť kľučky či madlá v spoločných priestoroch a tie by mali vírus a baktérie účinne zabiť do niekoľkých sekúnd alebo minút, v závislosti od konkrétneho typu. Tieto antibakteriálne nálepky ponúka viacero spoločností a trvanie ich účinnosti sa pohybuje v rozmedzí niekoľkých týždňov.

Je dôležité myslieť na obyvateľov bytových domov, ktorí sa nachádzajú v ohrozenej skupine ľudí, či už z hľadiska vysokého veku, nízkej imunity alebo iných vážnych ochorení. Snažme sa preto byť čo najviac ohľaduplní a zodpovední, ak už nie nie voči sebe, tak aspoň voči ostatným.

SÚVISIACE ČLÁNKY

Šéfredaktor odporúča

Buďte v obraze!

Dozveďte sa všetky dôležite informácie ako prvý!

Náš tím pravidelne posiela aktuálne informácie o správe bytových domov.

Pridajte sa do nášho newslettra.