pondelok, 11 decembra, 2023
Domovsom vlastníkKomplikovaný prístup hasičov k bytovým domom

Komplikovaný prístup hasičov k bytovým domom

Združenie pre lepšiu správu bytových domov

Čoraz častejšie sa stretávame s problémom prejazdnosti miestnych komunikácií pri zásahoch v bytových domoch, čo značne predlžuje čas účinného zásahu. Terajšia situácia s parkovaním je v mnohých mestách hraničná a kapacity parkovacích miest sú nepostačujúce, čo núti majiteľov áut parkovať aj na miestach, kde to nie je z hľadiska prípadného zásahu hasičov žiadúce. Najzložitejšia situácia je v mestách s hustou zástavbou, kde neboli v minulosti projektované kapacity parkovacích miest v takom rozsahu ako si to vyžaduje dnešná doba.

Mnohí vodiči si neuvedomujú riziko, že v prípade zásahu Hasičov môžu nevhodným zaparkovaním svojho auta zablokovať príjazd Hasičskej jednotky a znemožniť tak plynulosť a účinnosť zásahu. Preto vznikla iniciatíva občianskeho združenia Hasiči Košice o.z. , ktorí začali na Slovensku s projektom „3 metre k životu“ po vzore Českých kolegov. Projektom chceme vytvoriť osvetu v radoch parkujúcich vodičov, ktorá má za cieľ neagresívnou formou poukázať na problém prejazdnosti a zdôrazniť nutnosť zanechať minimálnu šírku komunikácie 3 metre.

Faktom je, že čím bližšie sa dostaneme s technikou k miestu zásahu, tým účinnejší a rýchlejší zásah vykonáme“.

V hasičskom aute je množstvo technických pomôcok ktoré sú nevyhnutné na vykonanie účinného zásahu.  Cieľom projektu je aj vytvoriť tlak na samosprávy aby začali komplexne riešiť problém parkovania v mestách, budovať parkovacie miesta, obnovovať a budovať nástupné plochy pre hasičské vozidlá, označenia prístupových komunikácií a nástupných plôch. Obyvateľom odporúčame:

  • neparkujte v križovatkách a vo vzdialenosti kratšej ako 5 metrov
  • neparkujte pred vchodom do bytového domu
  • neparkujte na a v blízkosti uzáverov podzemných a nadzemných hydrantov
  • neparkujte na nástupných plochách pre hasičské vozidlá a na komunikáciách k nim vedúcich
  • parkuje podľa možnosti iba v jednom jazdnom pruhu
  • parkujte tak, aby bola zabezpečená trvalo voľná šírka 3 metre
  • v zákrutách parkujte tak, aby bola zabezpečená trvalo voľná šírka komunikácie minimálne 4m

Združenie pre lepšiu správu bytových domov podpísalo s OZ Hasiči Košice memorandum o spolupráci, ktoré si môžete stiahnuť po kliknutí na tlačidlo nižšie.Stiahnuť Memorandum o spolupráci ZLSBD a Hasiči Košice

ZLSBD v spolupráci s občianskym združením hasiči Košice o.z. si ako osvetu spolu pripravili prehľadný plagát upozorňujúci na dodržiavanie najdôležitejších zásad, ktorých dodržiavanie môže zachrániť mnoho životov. Plagát si môžete stiahnuť po kliknutí na odkaz nižšie.

SÚVISIACE ČLÁNKY

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte váš komentár
Prosím zadajte vaše meno

Šéfredaktor odporúča