test
nedeľa, 23 júna, 2024
DomovSpráva domuEnergetický certifikát bytového domu

Energetický certifikát bytového domu

Mgr. Nina Sovič

Každý bytový dom potrebuje energetický certifikát. Problémom však je, že sa na túto povinnosť častokrát zabúda. Správcovia či predsedovia spoločenstiev vlastníkov bytov a neb. priestorov (ďalej ako „SVBaNP“) si neuvedomujú, že existuje legislatívna povinnosť, ktorá prikazuje vyhotovenie takéhoto certifikátu. Preto mnohí túto povinnosť nemajú splnenú a tak im hrozia nie malé sankcie zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Aj keď je zabezpečenie energetickej certifikácie bytového domu povinnosťou vlastníka budovy, pri výkone správy takéhoto objektu prechádza na jeho správcu alebo spoločenstvo vlastníkov, je dôležité, aby si splnenie tejto povinnosti vlastníci bytov a nebytových priestorov preverovali.

Čo je energetický certifikát bytového domu

Energetický certifikát je doklad o kvalitatívnych energetických vlastnostiach budovy, ktorý určuje, do akej miery je dom energeticky hospodárny. Hospodárnosť domu sa určuje výpočtom, ktorý vyjadruje množstvo energie potrebné na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s užívaním domu, najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody. Mnohým sa uvedený dokument môže zdať zbytočný, avšak ide o element, ktorý je podstatný pri riešení energetickej otázky domu ako celku. Vo vzťahu k vlastníkovi bytu alebo nebytovému priestoru totiž nejde len o jeho zodpovednosť k bytu alebo nebytovému priestoru, ale aj jeho zodpovednosť k spoločným častiam a spoločným zariadeniam domu.

Platnosť energetického certifikátu je maximálne 10 rokov, preto pozor na certifikáty vydané v rokoch 2008-2012, ktorým sa skončila platnosť. Po uplynutí tejto doby je povinné vyhotoviť nový certifikát, resp. recertifikát. V prípade ak sa v rámci doby platnosti certifikátu na budove vykoná významná obnova (napríklad zateplenie a pod.), je potrebné opätovné vyhotovenie certifikátu, pretože energetické vlastnosti budovy sa, samozrejme, výrazne zmenili.

Energetický certifikát je povinný pre každý bytový dom

V zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov je vlastník budovy, resp. správca alebo predseda zastupujúci vlastníkov, povinný vykonať energetickú certifikáciu budov. Zákon určuje, za akých okolností je vyhotovenie energetického certifikátu povinné a za akých dobrovoľné.

„Energetická certifikácia je povinná:

 1. pre budovy alebo samostatné časti, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú novému nájomcovi,
 2. pre budovy, v ktorých viac ako 250 mcelkovej podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje,
 3. pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy; inak je dobrovoľná.“

Každý správca či predseda určite vie, že predaje a prenájmy bytov či nebytových priestorov sú v bytovom dome počas roka bežnou záležitosťou a to nie jedenkrát, ale pravidelne. Preto všetkým správcom odporúčame, aby svoju povinnosť nezanedbávali a vyhli sa prípadným sankciám zo strany SOI tým, že energetický certifikát bytového domu dajú čo najskôr vyhotoviť.

Čo získajú vlastníci energetickým certifikátom?

 • informáciu o technickom stave a o predpokladanej spotrebe energie budovy
 • zaradenie budovy do tried energetickej hospodárnosti (A0 – G)
 • návrh optimálnych opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti
 • rozhodujúci doklad pre kontrolný orgán (SOI)

Zhrňme si pár veci na záver

 • energetický certifikát je povinný v prípade prenájmu alebo predaja budovy, bytu alebo nebytového priestoru,
 • jeho platnosť je 10 rokov,
 • recertifikát je nutný aj v prípade významnej obnovy bytového domu, napr. zateplenia alebo výmeny rozvodov,
 • za nesplnenie povinnosti hrozí pokuta vo výške od 500 – 3000 eur.

Prostredníctvom nás dokážete vyriešiť akékoľvek otázky certifikácie bytových domov a bytov alebo nebytových priestorov.

V prípade akýchkoľvek otázok sme k dispozícii na tel. čísle 0911 230 012 alebo na e-maile: sovic@lepsiasprava.sk.

SÚVISIACE ČLÁNKY

Šéfredaktor odporúča

Buďte v obraze!

Dozveďte sa všetky dôležite informácie ako prvý!

Náš tím pravidelne posiela aktuálne informácie o správe bytových domov.

Pridajte sa do nášho newslettra.