piatok, 24 mája, 2024
DomovTipy a trikyVyskytli sa vo vašom bytovom dome nežiaduci návštevníci? Takto sa ich zbavíte

Vyskytli sa vo vašom bytovom dome nežiaduci návštevníci? Takto sa ich zbavíte

Michaela Macejková

Medzi základné hygienické činnosti pri potláčaní a likvidácií škodlivých živočíchoch v bytovom dome patria dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia. Na prvý pohľad podobné pojmy, ktoré majú pri výskyte nežiaducich návštevníkoch v bytovom dome zásadný význam. O povinnosti bytovej hygieny spoločných priestorov v bytovom dome, ktoré hovoria nielen o úrovni kultúry bývania, hovorí zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Tento zákon ukladá všetkým fyzickým a právnickým osobám (občanom, vlastníkom – správcom nehnuteľností a pozemkov) zabezpečovať reguláciu živočíšnych škodcov odborne spôsobilým dodávateľom.

Dezinfekcia

Pod pojmom dezinfekcia rozumieme likvidáciu choroboplodných mikroorganizmov a plesní v rámci bežného upratovania spoločných priestorov bežne dostupnými prostriedkami. Pri súčasnej epidemiologickej situácií sa však obyvatelia nemôžu spoliehať len na bežnú čistotu spoločných priestorov. Je potrebné dbať na celkovú hygienu a to najmä dôkladnú hygienu rúk.

V súčasnosti sa mnoho bytových domov rozhodlo zabezpečiť si profesionálnu dezinfekciu externou firmou a tým znížiť riziko nákazy. Jedná sa o dezinfekciu spoločných priestorov v bytových domoch, schodiska, výťahu, tlačidiel, kľučiek, či madiel. Dezinfekciu vykonáva certifikovaná osoba certifikovaným spôsobom určeným na vnútorné použitie.

Dezinsekcia

Už o niečo nepríjemnejšie ako v predošlom prípade môže byť prítomnosť škodlivého a obťažujúceho hmyzu v bytovom dome. V potlačení výskytu tohto nepríjemného spoločníka sa mnohí obyvatelia spoliehajú na dostupné prostriedky z maloobchodnej siete. V bytových budovách je však takéto riešenie väčšinou málo účinné alebo len krátkodobé.

Navyše ohrozuje susediace byty presunom časti potláčaného hmyzu do neošetrených priestorov. Preto je potrebné pri zistení výskytu okamžite sa obrátiť na firmu, ktorá sa tejto činnosti venuje. Pri výskyte švábov je totiž potrebné vykonávať postrek najmä v oblasti stúpačiek, kuchyne a spoločných priestoroch. Tento postrek je nutné opakovať viackrát.

Dôvodom je, že pri prvom postreku si už šváby nakládli vajíčka, ktoré sa liahnú až neskôr. Ďalším bežným nepríjemným návštevníkom môžu byť ploštice. Pri ich výskyte nie je potrebné ošetrovať celý bytový vchod. Stačí sa zamerať na konkrétny byt a to hlavne na postele, matrace či váľandy. Iným obľúbeným miestom týchto malých návštevníkov môže byť napríklad zadná strana obrazov na stenách.

Deratizácia

V boji proti výskytu hlodavcov (potkany, myši,..) si deratizačné voľnopredajné prostriedky môžu zabezpečiť aj majitelia rodinných domov. Tieto prostriedky majú však znížený obsah účinnej látky a preto sa im tento boj nie vždy vyplatí. Všetky deratizačné práce by sa teda mali vykonať odborne spôsobilým dodávateľom. Tieto zásahy by sa pritom mali riadne nahlásiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Pre úspešnosť deratizácie je potrebné, aby sa vykonala na celom ošetrovanom území a vo všetkých budovách vrátane kanalizácie v približne rovnakom čase. Pri ošetrení neucelených lokalít hrozí migrácia hlodavcov na neošetrené miesta a po čase návrat k miestam zvýšeného výskytu.

Je potrebné podotknúť že používané nástrahy neohrozujú priamo domáce zvieratá a zdravie ľudí. Pri plošných deratizáciách sa neumiestňujú deratizačné prostriedky do bytov. Kladenie nástrah sa sústredí najmä do kanalizačných prípojok, uzlov inžinierskych sietí, pivničných priestorov a technických suterénov.

Niekoľko tipov

Taktiež sa pomaly stáva bežným javom vidieť pobehovať hlodavca na voľných priestranstvách najmä medzi kontajnermi. Je to výsledok nedisciplinovanosti viacerých subjektov, ktoré zanedbávajú povinnosti vyplývajúce zo zákonných opatrení o zabezpečovaní ochrannej deratizácie. Pri prevencií výskytu môže byť nápomocný každý z nás dodržiavaním niektorých jednoduchých zásad. Je vhodné neposkytovať zbytočné zdroje potravy týmto škodcom napríklad vylievaním zvyškov jedál do WC, alebo voľným skladovaním potravín v pivniciach, či na balkónoch bytových domov.

Zároveň je dobré sa vyhnúť zbytočnému odpadu rozsypanému v okolí budov a kontajnerov na smeti, kŕmeniu túlavých zvierat (psov, mačiek) na voľných priestranstvách či kŕmeniu holubov. Ďalšou prevenciou výskytu je zatváranie vchodových dverí, zasklenie, poprípade zasieťkovanie okienok a vetracích otvorov, upchatie všetkých nefunkčných dier v suteréne bytového domu a v neposlednom rade udržiavanie čistoty v pivničných priestoroch a v okolí bytového domu. Prevenciou voči týmto škodcom sa zaoberá napríklad aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, ktorý pravidelne dáva výzvu na vykonanie celoplošnej deratizácie pre všetky subjekty a obyvateľov a to v časovom rozmedzí na jar a na jeseň.
Nielen susedské spolužitie nám vie niekedy pekne skomplikovať život. Spolužitie s nežiaducimi návštevníkmi nám vie spôsobiť nielen problémy, ale dokonca aj veľké škody.

Preto sa musíme vzájomne snažiť predísť týmto ťažkostiam. Ak už sa ale vo našom bytovom dome tento nešvár predsa len objaví, najlepšie je obrátiť sa čo najskôr na profesionálov, ktorí sa touto problematikou zaoberajú a majú na to vzdelanie i skúsenosti.

SÚVISIACE ČLÁNKY

Šéfredaktor odporúča

Buďte v obraze!

Dozveďte sa všetky dôležite informácie ako prvý!

Náš tím pravidelne posiela aktuálne informácie o správe bytových domov.

Pridajte sa do nášho newslettra.