pondelok, 11 decembra, 2023
DomovSpráva domuRozhodovanie vlastníkov o zriadení herne v bytovom dome

Rozhodovanie vlastníkov o zriadení herne v bytovom dome

JUDr. Lucia Malovcová, právnička ZLSBD

Na kasíno či herňu narazíte skoro na každom kroku, najmä ak sa prechádzate po meste, v ktorom nie je hazard obmedzený rozhodnutím samosprávy. Možno sa nachádza aj vo vašom bytovom dome. Prisťahovali ste sa do takéhoto domu alebo v ňom žijete? Vedeli ste, že ako vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome môžete rozhodnúť aj o tom, či herňa vo vašom dome bude alebo nebude? Aj keď rozhodovanie vlastníkov prednostne upravuje zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len ako „BytZ“), na umiestnenie alebo zriadenie herne v bytovom dome je potrebné otvoriť zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách (ďalej len “zákon o hazarde”).

Jeho prijatím došlo okrem zriadenia Úradu pre reguláciu hazardných hier aj k úprave podmienok prevádzkovania herne alebo kasína. Zatiaľ čo kasíno nemôže byť v bytovom dome umiestnené vôbec, na umiestnenie herne v bytovom dome je podľa  ust. § 15  ods. 7 zákona o hazarde potrebný písomný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Pozor na spôsob udelenia súhlasu

Vzhľadom na to, že BytZ vyslovene neobsahuje umiestnenie herne ako predmet, o ktorom rozhodujú vlastníci na zhromaždení alebo v písomnom hlasovaní, môže to vzbudzovať dojem, že by stačilo na vyjadrenie písomného súhlasu jednoduché zozbieranie podpisov nadpolovičnej väčšiny vlastníkov v bytovom dome.

Jediný správny spôsob rozhodovania vlastníkov je na zhromaždení alebo v písomnom hlasovaní. Súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov na umiestnenie herne v bytovom dome je potrebný aj v prípade, ak by sa aj napr. sám vlastník alebo spoluvlastníci nebytového priestoru rozhodli vo vlastnej réžii prevádzkovať v tomto priestore herňu.

Záleží aj na lokalite

Úvodom som spomenula, že to, či na herňu natrafíte pri prechádzke, záleží aj od toho v ktorom meste alebo obci žijete. Obce majú totiž možnosť rozhodnúť všeobecne záväzným nariadením o lokálnej úprave vzdialenosti herne od vybraných typov budov, ako sú napr. školy, zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu závislostí a ubytovne mládeže.

Samosprávy miest majú  podľa ust. § 79 ods. 3 zákona o hazarde možnosť aj individuálne rozhodnúť o celoplošnom zákaze hazardu na ich území, alebo o dňoch v roku, cez ktoré musia byť prevádzky zatvorené. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava zakázalo umiestnenie herní a kasín na svojom území Všeobecne záväzným nariadením č. 10/2020 zo dňa 17.12.2020.

V Bratislave si nemôžete odsúhlasiť umiestnenie herne vo vašom bytovom dome. Ak ste z Partizánskeho alebo z Banskej Bystrice, môžete dať súhlas na umiestnenie herne vo svojom bytovom dome vzhľadom na fakt, že poslanci týchto mestských zastupiteľstiev totiž v roku 2021 nepodporili návrhy na zákaz hazardných hier na území ich miest.

Nelegálna herňa v bytovom dome sa nevypláca

V prípade, že je vo vašom bytovom dome v prevádzke herňa bez súhlasu v nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov, môžete, či už ako vlastník, správca alebo predseda spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov podať podnet na Úrad pre reguláciu hazardných hier, ktorý vykonáva kontrolu podľa osobitného predpisu46) nad dodržiavaním zákona o hazarde a iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov  a ukladá sankcie dozorovaným subjektom.

Podnet je možné podať elektronicky prostredníctvom stránky Úradu pre reguláciu hazardných hier na webovej stránke https://www.urhh.sk alebo písomne prostredníctvom Slovenskej pošty a. s..

Čo treba zvážiť pri zriaďovaní herne v bytovom dome

Možnosť prenájmu nebytového priestoru alebo spoločnej časti v bytovom dome pre účely prevádzkovania herne sa môže zdať ako lukratívna záležitosť vzhľadom na finančné výnosy týchto prevádzok.

Treba však vziať do úvahy viacero faktorov, ktoré sú spojené s existenciou herne, akými sú zvyčajne non–stop prevádzková doba, hluk spôsobený zákazníkmi, zvýšený pohyb osôb a nie v poslednom rade zvýšenie ohrozenia rizikových skupín obyvateľov.

SÚVISIACE ČLÁNKY

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte váš komentár
Prosím zadajte vaše meno

Šéfredaktor odporúča